Створення систем енергетичного моніторингу

energomonitoring

Спектр послуг, що надаються компанією ТОВ «Енергоменеджмент ПРО» в галузі створення систем енергетичного моніторингу, може передбачати вирішення різноманітних завдань, які в значній мірі залежать від мети, об'єкта і предмета енергетичного моніторингу.
Сюди можна віднести:

 • розробка концепт-проектів створення геоінформаційних систем паливно-енергетичного комплексу регіону, інших інформаційних ресурсів в галузі промисловості та енергетики;
 • створення системи моніторингу своєчасності та якості виконання плану реалізації заходів з енергозбереження та програми енергозбереження;
 • формування інформаційних ресурсів, які об'єднують бази даних у сфері підвищення енергоефективності виробництва, реалізації та споживанні первинних і вторинних паливно-енергетичних ресурсів. Створення системи моніторингу досягнення цільових показників енергоефективності та результативності системи енергетичного менеджменту;
 • створення системи моніторингу рівня енергетичної ефективності підприємства або його окремих структурних підрозділів;
 • розробка програмних модулів для вирішення окремих завдань енергетичного моніторингу;
 • моніторинг рівня енергетичної ефективності підприємства або його окремих структурних підрозділів;
 • ідентифікація джерел втрат ПЕР і оцінки величини цих втрат;
 • моніторинг витрачання коштів на ПЕР в собівартості продукції;
 • моніторинг рівня використання потенціалу енергозбереження компанії;
 • моніторинг тарифів на ПЕР;
 • моніторинг дотримання норм питомого споживання ПЕР на виробництво продукції;
 • зіставлення фактичних показників із плановими (плановий/фактичний моніторинг);
 • зіставлення фактичних показників з нормативними або граничними (граничний моніторинг);
 • зіставлення фактичних показників з показниками минулих років;
 • зіставлення фактичних показників з кращими по галузі;
 • зіставлення фактичних показників із середніми;
 • зіставлення результатів діяльності до і після зміни якого-небудь фактора;
 • створення системи моніторингу розробки та / або виконання коригувальних і попереджувальних дій і т.п.;
 • розробка процедур початкового відбору і вибору пріоритетності реалізації проектів з енергозбереження на підприємстві;
 • створення мережевої інформаційно-аналітичної системи, орієнтованої на надання інформаційно-консультаційних послуг клієнтам.