Міжнародне співробітництво

Компанія ТОВ «Енергоменеджмент ПРО» володіє штатом висококваліфікованих фахівців, що мають значний досвід роботи з такими програмами технічної допомоги та проектами з питань енергозбереження, енергоефективності та зміни клімату, як:

 • «Енергоефективність та дружня для клімату модернізація промисловості Донецької області» (GIZ),
 • «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (USAID),
 • «Програма по боротьбі зі зміною клімату в Республіці Казахстан» (USAID),
 • «Підвищення енергоефективності та просування поновлюваних джерел енергії в агропродовольчому секторі та інших малих та середніх підприємствах в Україні» (UNIDO),
 • «Збільшення потенціалу для розвитку низьковуглецевих технологій в Україні» (UNDP),
 • «Технічна допомога підтримки інвестицій в енергоефективність житлових будинків - політичний діалог у сфері енергоефективності в ЖКГ» (EBRD) та ін.

Так, наші співробітники, маючи статус національних і міжнародних експертів, індивідуальних консультантів у таких проектах, були залучені до робіт по:

 • розробці проектних пропозицій для сектора зовнішнього освітлення в рамках програм сталого розвитку енергетики в Чернігові та Вінниці до 2022 року;
 • підготовці Керівництва по муніципальному енергоменеджменту;
 • підготовці та технічному аналізу національного стандарту України ДСТУ ISO 50001: 2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту – «Вимоги та настанови щодо застосовування»;
 • підготовці пропозицій щодо подальших кроків для впровадження стандартів групи ISO 50000;
 • розробці інструкцій  "Впровадження системи енергетичного менеджменту на основі ISO 50001: 2011: Інструкції для технічного персоналу компаній і підприємств"
 • розробці єдиної методологічної основи для побудови та впровадження системи моніторингу енергії на підприємстві;
 • визначенню ситуації (включаючи питання енергоефективності) в металургії, нафтопереробці, хімічній  та інших галузях економіки;
 • розробці програми та проведення навчання за курсом "Енергоаудит, основи енергозбереження та енергоменеджменту»;
 • аналізу державної політики у сфері енергоефективності побутових приладів, зокрема з питання імплементації Директиви ЄС 2010/30/ЄС про маркування енергоспоживаючих продуктів.