Консалтинг органів державної влади у сфері енергоефективності

energoconsalt

Експерти компанії ТОВ «Енергоменеджмент ПРО» мають широкий досвід роботи з органами виконавчої влади, до компетенції яких належать питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, а також з муніципалітетами.

У наш колектив залучені розробники окремих розділів Комплексної програми енергозбереження України, проекту Енергетичної стратегії України до 2030 року, проекту Національної доповіді з енергоефективності за 2012 рік, програм енергозбереження та енергоефективності міста Києва та Хмельницької області, національних стандартів України групи «Енергозбереження», у тому числі стандарту ДСТУ ISO 50001, типових методик в області енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту.