Наші публікації

Огляд основних джерел фінансування проектів  з енергоефективності, ресурсозбереження та збереження навколишнього середовища

У зв’язку з вичерпністю викопного палива, відсутністю реальної  альтернатив його заміни, наявністю ризиків під час його  виробництва і  транспортування  та негативним впливом на довкілля, питання енергоефективності та енергозбереження  ресурсів посідають головне місце в енергетичній політиці більшості країн світу.

В Україні, спостерігається  значне та неефективне споживання  паливно-енергетичних ресурсів, високий рівень енергоємності виробництва, і, як наслідок, низька конкурентоспроможність товарів на європейських ринках.

Тому,  в умовах низької фінансової спроможності громадян та організацій в Україні, більшого поширення набувають  економічні механізми системного залучення інвестицій в енергоефективність та енергозбереження, які в рамках міжнародної технічної допомоги частково вже використовуються в Україні.

Приведений огляд джерел фінансування енергоефективних проектів, що можуть використовуватися  органами місцевого самоврядування та організаціями, діяльність яких пов’язана із підвищенням ефективності використання паливо-енергетичних ресурсів та збереженню навколишнього середовища.

Східноєвропейське партнерство в сфері енергоефективності та екології (Е5Р),

E5P - це багатосторонній донорський фонд під керівництвом ЄБРР, створений з ініціативи уряду Швеції під час головування цієї країни в Європейському Союзі. Фонд покликаний сприяти інвестиціям в енергоефективність в Україні та інших енергоємних країнах,  таких як Вірменія, Азербайджан і Молдова.

Гранти в рамках E5P виділяються на декілька  пріоритетних напрямів: енергоефективне централізоване теплопостачання, інші проекти з енергоефективності, екологічні проекти. Також, підтримуються інші інвестиції, спрямовані на створення істотних заощаджень енергії.

Проекти в рамках Фонду Е5Р повинні мати місцеві гарантії. Порядок надання місцевих гарантій затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

http://ukraine-uk.e5p.eu/

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) - це міжнародна фінансова організація, заснована в 1990 році п'ятьма країнами Північної Європи: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) через Північний фонд екологічного розвитку надає вигідні кредити за програмою "Енергозбереження", призначені для фінансування невеликих енергозберігаючих проектів на об'єктах соціальної сфери - школах, дитячих садах, лікарнях, спортивних спорудах.

Згідно з умовами програми НЕФКО може покривати в місцевій валюті до 90% інвестиційної вартості проекту. Максимальний розмір кредиту становить еквівалент 400 тис. Євро в місцевій валюті.

Для подачі заявки необхідно насамперед зв'язатися з НЕФКО по телефону або по електронній пошті, щоб з'ясувати прийнятність проекту для діючих програм.

http://www.nefco.org/o-nefko

Українська програма підвищення енергоефективності UKEEP

Українська програма підвищення енергоефективності – цекредитна лінія, створена Європейським Банком Реконструкції та Розвитку у 2007 р. Метою програми UKEEP є надання цільового фінансування для проектів з енергозбереження та відновлюваної енергетики українським приватним підприємствам. Кредити надаються через партнерські фінансові установи, а саме місцеві комерційні банки. На сьогодні в UKEEP три банки-партнери: Райффайзен Банк Аваль, Укрексімбанк та МегаБанк.

Скорочення енергоспоживання або використання джерел відновлюваної енергії для власних потреб – ключові критерії програми для проектів.

Подати заявку на фінансування за програмою UKEEP запрошуються малі, середні та великі підприємства різних секторів економіки.

http://www.ukeep.org/uk/

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)

ЄБРР є міжнародною фінансовою установою, яка фінансує проекти в 29 країнах від Центральної Європи до Центральної Азії, і є найбільшим одноосібним інвестором в регіоні. Основними формами прямого фінансування, які можуть надаватися ЄБРР, є кредити, фінансування шляхом випуску акцій і надання гарантій.

ЄБРР  підтримує ряд технологій, які пов’язані із збором і очищенням стічних вод, управлінням твердими відходами, централізованим теплопостачанням, розподілом природного газу, міським громадським транспортом, біопаливом, біогазом, геотермальною, гідроелектричною, сонячною енергією, енергію з твердої біомаси, енергією з відходів, енергією вітру.

http://www.ebrd.com/home

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є фінансовою установою Європейського Союзу. Його акціонерами є 27 держав - членів Європейського Союзу. За останні 5 років банк інвестував в Україну понад 5 мільярдів євро. Діяльність ЄІБ в рамках Східного партнерства здійснюється в тісній співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та у співпраці з Європейською комісією. Інвестиції в Україну будуть здійснюватися через інструмент фінансування проектів в рамках Східного партнерства (Eastern Partners Facility).

Основними напрямками інвестування Європейського інвестиційного банку є  енергоефективність (наприклад, централізоване теплопостачання, модернізація енергетичних компаній), поновлювані джерела енергії (наприклад, сонячна енергія, вітрова енергія та енергія з біомаси), водопостачання та збір і очищення стічних вод, збір і переробка твердих відходів, об'єкти захисту від забруднення промисловими відходами, міський громадський транспорт.

http://www.eib.org/

Фінансова програма Demo UkrainaDH

Ця установа фінансування було створено Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО та Шведською агенцією з міжнародного розвитку та співробітництва (Sida), у співпраці з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Програма діє також за підтримки Східноєвропейського партнерства у сфері енергоефективності та екології (Е5Р).

Власник проекту повинен бути державною організацією, що знаходиться у власності держави, регіону або муніципалітету.

Метою програми фінансування DemoUkrainaDH є підтримка розробки та фінансування екологічно раціональних і енергоефективних проектів в секторі централізованого теплопостачання в Україні.

Проект повинен призводити до підвищення енергоефективності зі зниженням споживання енергії не менше ніж на 30%, і повинен бути екологічно стійким.

http://www.demo-dh.org.ua/uk.html

SIDA Шведське міжнародне агентство з розвитку співробітництва

Шведське агентство з охорони навколишнього середовища є центральним державне відомством, підзвітним уряду Швеції. У його завдання входить координація та сприяння природоохоронній діяльності на державному та міжнародному рівні.

У завдання Шведського агентства з охорони навколишнього середовища також входить допомога іншим країнам у їх природоохоронної діяльності шляхом розробки і здійснення проектів в країнах Східної Європи і Азії, що фінансуються СІДА.

Грант для проекту або програми зазвичай видається на три роки. Обов'язкових зразків для подачі проектних пропозицій СІДА не має. Проектна пропозиція може бути представлено в будь-якому форматі.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) є компанією, що належить Уряду Федеративної Республіки Німеччина. Компанія працює по всьому світу, допомагаючи Уряду ФРН у реалізації цілей у сфері міжнародного співробітництва задля сталого розвитку та міжнародної освіти. GIZ пропонує ефективні рішення для політичного, економічного, екологічного та соціального розвитку в глобалізованому світі, а також підтримує процеси комплексних реформ і перетворень, в тому числі і в складних умовах. 

Пріоритетними напрямками німецько-української співпраці є сталий економічний розвиток, підвищення енергоефективності, збереження навколишнього середовища.

https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН)

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй є глобальною мережею ООН в галузі розвитку. Вона виступає в підтримку перетворень і надає доступ до джерел знань, практичного досвіду та ресурсів з метою сприяння поліпшенню життя населення. ПРООН працює в 166 країнах, взаємодіючи з ними у виробленні їхніх власних рішень з проблем глобального і національного розвитку. У розвитку власного потенціалу вони спираються на досвід ПРООН та широкого кола наших партнерів.

Програма розвитку ООН працює  над розбудовою потенціалу України, зокрема в сферах сталого розвитку, навколишнього природного середовища та енергетики, та має на меті розпочати низку нових проектів по підвищенню енергоефективності національної економіки.

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Фонд Чарльза Стюарта Мотта  підтримує зусилля, спрямоване на створення справедливого і сталого суспільства. Основними є 4 програмних напрямки: громадянське суспільство; довкілля; регіональна програма; шляхи подолання бідності.

В рамках програми "Громадянське суспільство" діє підпрограма для країн Центральної / Східної Європи. Основні напрямки: зміцнення некомерційного сектора, права і обов'язки громадян (підтримка громадської активності), сприяння поліпшенню міжнаціональних відносин; спеціальні ініціативи.

Гранти надаються тільки зареєстрованим організаціям (благодійним, освітнім або державним). Не фінансуються  політична чи релігійна діяльність, капітальні витрати, освіта, соціальні послуги, гуманітарна допомога, поїздки, конференції.

Заявки приймаються безперервно, але слід подати заявку не пізніше, ніж за 4 місяці до планованого початку роботи.

http://www.mott.org/

Фонд імені Гайнріха Бьолля

До пріоритетів роботи Представництва в Україні належать: сприяння демократії та зміцнення громадянського суспільства, політична освіта для громадян, раціональне використання енергії та захист клімату. Свої цілі фонд досягає шляхом проведення публічних дискусій, конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, дебатів тощо, а також через підтримку громадських ініціатив.

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні реалізує на сьогодні наступні програми: екологія, клімат та енергетика (сприяння підвищенню енергоефективності, захист клімату, екологічна модернізація суспільства).

http://ua.boell.org/uk

Північний інвестиційний банк (ПІБ)

Північний інвестиційний банк (ПІБ) є міжнародною фінансовою установою, яка перебуває у власності Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. Банк здійснює кредитування як у своїх країнах-членах, так і на ринках, що розвиваються, таких як Україна. Екологічні кредити надаються, зокрема, через спеціальні засоби кредитування: Фонд для фінансування проектів, пов’язаних зі зміною клімату, енергозбереженням і використанням відновлюваних джерел енергії (CLEERE) та Природоохоронний кредит, орієнтовані на країни Східної Європи. ПІБ тісно співпрацює з іншими фінансовими установами, такими як ЄБРР та ЄІБ

Основними сферами інвестування є більш чисте виробництво та раціональне використання природних ресурсів, природоохоронні технології, скорочення викидів та відновлювані джерела енергії.

Світовий банк – субнаціональні фінанси від МФК

Субнаціональні фінанси є спільною ініціативою Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації (МФК). Він забезпечує держави, області, муніципалітети та їхні підприємства фінансуванням і доступом до ринків позичкового капіталу без суверенних гарантій.

Основними  секторами, які підлягають фінансуванню є: енергоефективність, енергетика, розподіл природного газу, централізоване теплопостачання, використання водних ресурсів і очищення стічних вод, організація транспортної системи, управління твердими відходами, інші важливі комунальні послуги.

На фінансування мають право уряди міського, обласного, регіонального чи місцевого самоврядування та їхні установи.

Міські програми

Львівська, Черкаська та Івано-Франківська область. Місцеві органи влади за домовленістю з Ощадбанком частково відшкодовують жителям суми кредитів, взятих на купівлю енергоефективного обладнання, матеріалів і негазових котлів.

Дніпропетровськ. Конкурс міні-проектів з енергоефективності та енергозбереження для ОСББ і ЖБК.

Вінниця. Програма стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів в будинках ОСББ "Енергоефективний будинок. Крок за кроком" на 2012-2020 рр.

Кам'янець-Подільський. Програма енергозбереження в житлових будинках "ТЕПЛИЙ ДІМ" в Кам'янці-Подільському (співфінансування енергозберігаючих заходів з боку міської влади та жителів міста в співвідношенні 50% на 50%).

Київ. Конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів в житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також в кооперативних будинках.

Львів. Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на реалізацію заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків.

Рівне. Муніципальна програма сталого розвитку в місті Рівне на 2013-2017 рр.; Програма облаштування багатоквартирних будинків сучасними приладами обліку і регулювання води та теплової енергії в Рівному на 2014-2017 рр. Програма "Утеплення житлових будинків Рівненського міськради на 2015-2019 рр."

Тернопіль. Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду Тернополя на 2015-2020 рр.

Черкаси. Програма підтримки ОСББ у Черкасах на 2015-2017 рр. "Формування відповідального власника житла"

Хмельницький. Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на енергоефективні заходи на 2015-2017 рр.

Кредити за державною програмою

ОЩАДБАНК надає кредити та кредитні лінії на термін від 6 місяців до 5 років. Максимальна сума кредиту – до 100% вартості проекту, але не більше ніж 30 тис. грн. на одну квартиру в будинку. Умови: строк існування позичальника не менше ніж 6 місяців від дати реєстрації; щонайменше 75% голосів співвласників на загальних зборах проголосували за рішення отримати кредит; ОСББ не має судових позовів, а рівень надходження платежів – не менше 85%.

УКРГАЗБАНК кредитує ОСББ та ЖБК. Вимоги до позичальника: зареєстрований не менше ніж 3 місяці до звернення у банк. Умови: термін – до 10 років, сума – до 10 млн грн, ставка – 23,5% річних до 1 року, 25% річних – більше 1 року, разова комісія – 1% суми кредиту; власний (авансовий) внесок та страхування – відсутні, без забезпечення та без будь-яких комісій/штрафів/обмежень при достроковому погашенні кредиту.

УКРГАЗБАНК кредитує населення. Вимоги до позичальника: позичальником може бути кожний громадянин у віці від 21 до 65 років (на момент закінчення строку кредиту). Умови: термін кредитування – від 1 до 3 років, сума – від 1 тис. до 50 тис. грн, власний внесок – від 10%, ставка – 25%, одноразова комісія – 3%, без забезпечення та без будь-яких комісій/штрафів/обмежень при достроковому погашенні кредиту.

УКРЕКСІМБАНК кредитує ОСББ та ЖБК. Вимоги до позичальника: строк існування ОСББ/ЖБК не менше 6 місяців; не менше ніж 70% мешканців житлового комплексу є членами ОСББ. Умови:

•    кредит без забезпечення: термін – до 5 років; сума – до 5 млн грн. (включно), але не більше суми у розрахунку 30 тис. грн. на 1 квартиру в будинку; ставка – від 22,8% річних; комісія за управління не менше 0,2% від суми кредиту щомісячно; власний (авансовий) внесок – відсутній;

•    кредит із забезпеченням: термін – до 5 років; сума – до 30 млн. грн.; ставка – від 22,8% річних; комісія за управління – 0,1% від суми кредиту щомісячно; власний (авансовий) внесок від 30%.