Енергетичний моніторинг

Енергетичний моніторинг установ бюджетної сфери

Моніторинг - одна з основних функцій енергетичного менеджменту, спрямована на дотримання норм, правил і режимів енерговикористання, виконання запланованих заходів і дій, дотримання встановлених значень енергетичних показників.

Мета системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів - це оцінка ефективності використання фінансових ресурсів, а також оцінка можливості зниження витрат бюджетних споживачів, а отже - і бюджетних витрат.

Система моніторингу дозволяє відстежувати потенціал енергозбереження в кожному звітному році шляхом впровадження, реалізації енергозберігаючих заходів з урахуванням виділених фінансових ресурсів. Моніторингове дослідження в широкому сенсі слова, являє собою інформаційну систему відстеження, аналізу та планування впровадження енергозберігаючих заходів, певну сукупність пов'язаних між собою дій з підготовки інформації для управлінських рішень (впровадження заходів) в кожному поточному звітному періоді.

У статті «Енергетичний моніторинг програм енергозбереження закладів бюджетної сфери» обговорюється термін моніторингу як інструментального засобу підвищення ефективності управління системою впровадження та фінансування енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері. Наведено аналіз останніх досліджень і публікацій. Показана методика виконання завдання за допомогою методу випадкового пошуку.