Проведені семінари та тренінги

Назва семінару / тренінгу та перелік охоплених питань

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Центр підготовки енергоменеджерів, Курс дистанційного навчання на тему «Енергоаудит».

Енергозбереження в освітленні. Енергетично ефективні джерела світла: види, характеристики, переваги і недоліки. Світильники. Денне світло. Стандартне освітлення. Автоматичні системи освітлення. Методи розрахунку ефективності енергозберігаючих джерел світла. Методологія енергоаудиту освітлення.

Оцінка потенційної економії енергії. Метод енергетичного балансу промислових підприємств.

Енергозбереження в електричних системах і технологіях. Методика енергетичного аудиту електричних систем і технологій.

2. Підготовка інспекторів енергозбереження Київської, Полтавської та Луганської областей.

Критерії оцінки економічної ефективності енергозберігаючих заходів. Простий і дисконтований термін окупності. Чиста приведена вартість. Внутрішня норма прибутковості. Бізнес-планування в сфері енергозбереження.

Енергозбереження в освітленні. Енергетично ефективні джерела світла: види, характеристики, переваги і недоліки. Світильники. Денне світло. Стандартне освітлення. Автоматичні системи освітлення. Методи розрахунку ефективності енергозберігаючих джерел світла. Методологія енергоаудиту освітлення.

Оцінка потенційної економії енергії. Метод енергетичного балансу промислових підприємств.

Впровадження моделі систем управління енергоспоживанням. Мета і основні завдання систем управління енергоспоживанням (енергетичного менеджменту). Основні переваги впровадження систем управління енергоспоживанням. Статус енергетичного менеджменту в Україні. Бар'єри на шляху реалізації енергетичного менеджменту в Україні. Основні напрямки підвищення ефективності систем управління енергоспоживанням (енергетичного менеджменту) в Україні.

3. Порядок встановлення стандартів питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами, організаціями та особливості Державної експертизи з енергозбереження.

Особливості стандартів питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів в сільському господарстві. Оцінка потенційної економії енергії. Метод енергетичного балансу сільськогосподарських підприємств. Методологія енергоаудиту господарств.

4. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Центр підготовки менеджерів і фахівців Міненерговугілля.

Загальні основи економії енергії в Україні. Впровадження систем управління енергоспоживанням для енергетичних і промислових об'єктів. Основні переваги впровадження систем управління енергоспоживанням. Бар'єри на шляху реалізації енергетичного менеджменту в Україні. Стан енергетичного менеджменту та енергоаудиту в Україні. Нормативно-правова підтримка енергоаудитів і управління енергоспоживанням (енергетичного менеджменту). Загальні положення з енергоаудиту. Практичні приклади економії паливо-енергетичних ресурсів на енергетичних і промислових об'єктах.

5. Енергетичний аудит, основи енергозбереження та енергоменеджменту, динаміка поведінки оператора.

Реалізація енергоаудиту та системи енергетичного менеджменту в Україні на основі національних стандартів. Методологія, використана в Україні для проведення енергетичного аудиту та впровадження системи енергоменеджменту. Досвід, отриманий з галузей і підприємств за результатами проведення енергетичного аудиту в Україні. Фактори, що впливають на якість проведення енергоаудиту в Україні.